Vznik sekce “Pro školy”

Mapové aplikace na Mapovém portálu UNCE prezentují výsledky odborných geografických výzkumů, které se v současnosti řeší na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Kromě odborné geografické komunity či zástupců veřejné správy mohou být mapové aplikace využity i v rámci výuky na 2. stupni základních škol a na středních školách. S pomocí mapových aplikací se mohou žáci a studenti nejen zlepšit v práci s webovými mapovými aplikacemi, ale i rozvíjet obecné dovednosti práce s mapou, rozšiřovat si své obzory v zobrazovaném tématu a odhalovat významné souvislosti a geografické zákonitosti.