Mesto a migrace

Městský prostor a migrace obyvatelstva

Jedním z dlouhodobých důsledků globalizace je migrace obyvatelstva do velkých měst a rozšiřování aglomeračních zón. S tím souvisí neustále probíhající změny jednak v charakteru a funkci městského prostoru, jednak ve vzorcích mobility obyvatel mezi městy a jejich zázemím.

Stávající aplikace se zabývají těmito otázkami v případě hlavního města Prahy. Dotýkají se jak (zejména rezidenčních) proměn uvnitř města, tak charakterem pražského zázemí a mobilitou jeho obyvatel.

Mladí dospělí v obcích pražského zázemí

(2002 – 2018)

Typologie obcí v pražském zázemí dle migrace mladých dospělých (18–26 let) a intenzity bytové výstavby.

Cizinci v MČ Praha 5

(2012 – 2017)

S využitím unikátních dat z Ministerstva vnitra České republiky tato aplikace zobrazuje podrobnou informaci o rozmístění cizinců na území městské části Praha 5 na úrovní základních sídelních jednotek.

Zóny rezidenční suburbanizace v Česku

(2010 – 2016)

Tato mapová aplikace ilustruje rozsah rezidenční suburbanizace – jednoho z nejvýznamnějších urbánních procesů v Česku posledních desetiletí – pomocí vlastní originální metodiky vymezení suburbánních jader a jejich satelitních regionů.

Přítomné obyvatelstvo v obcích Středočeského kraje

(30. 9. 2015)

Mapová aplikace zobrazuje změny počtu přítomných obyvatel v obcích Středočeského kraje a katastrech Prahy.

Stárnutí a proměna obyvatelstva pražských sídlišť

(2001 – 2011)

Mapová aplikace se zaměřuje na proměnu obyvatelstva pražských sídlišť, konkrétně potom na problematiku stárnutí jejich obyvatel.

Rezidenční proměny vnitřního města Prahy

(2001 – 2011)

Mapová aplikace zobrazuje vývojové trajektorie lokalit vnitřního města Prahy prostřednictvím změn sociálního statusu a věkové struktury obyvatel.

Tým pro oblast Městský prostor a migrace obyvatelstva


prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

garant mapového portálu, editor mapových aplikací v sekci MĚSTO A MIGRACE

prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

garant mapových aplikací v sekci MĚSTO A MIGRACE

doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

garant mapových aplikací v sekci MĚSTO A MIGRACE

RNDr. Adam Klsák

člen redakční rady mapového portálu, výkonný editor mapových aplikací

Autor a kartografické zpracování aplikace Zóny rezidenční suburbanizace v Česku

Mgr. Otakar Bursa

doktorand

Autor aplikace Mladí dospělí v obcích pražského zázemí

Mgr. Marie Horňáková

doktorandka

Autorka aplikace Stárnutí a proměna obyvatelstva pražských sídlišť

Mgr. Jan Sýkora

doktorand

Autor aplikace Rezidenční proměny vnitřního města Prahy

Mgr. Pavel Frydrych

doktorand

Autor aplikace Přítomné obyvatelstvo v obcích Středočeského kraje

RNDr. Ekaterina Ignatyeva

doktorandka

Autorka aplikace Cizinci v MČ Praha 5

Mgr. Jan Svoboda

doktorand

Kartografické zpracování aplikací

Mgr. Josef Laštovička, Ph.D.

post-doc

Kartografické zpracování aplikací