Ekonomika

Procesy měnící geografii ekonomických aktivit

Zásadním průvodním jevem globalizace je prohlubující se ekonomická nerovnost mezi regiony. To lze dokumentovat v první řadě na produkci a ziskovosti místních firem, oborové specializaci a ekonomické aktivitě obyvatelstva, resp. na množství a charakteru pracovních příležitostí.

Stávající aplikace se zaměřují na nezaměstnanost, jakožto klíčový ukazatel ekonomické nerovnosti, a na úspěšnost populistických politických stran, která zachycuje jeden z důsledků socioekonomické deprivace. Další aplikace, týkající se oborové specializace a akviziční aktivity, jsou ve vývoji.

Nezaměstnanost v Česku na úrovni obcí

(2002 – 2020)

Mapová aplikace zobrazuje vývoj míry nezaměstnanosti a jejího prostorového vzorce v Česku na úrovni obcí.

Nativismus a populismus v Česku z pohledu volebních výsledků

(1992 – 2021)

Mapová aplikace se zaměřuje na stabilitu volební podpory vybraných nativistických populistických politických stran v Česku.

Fantomová hranice Sudet

(1991 – 2021)

Cílem mapové aplikace je vyhodnotit souvislost sudetoněmecké hranice se sociálně-prostorovou diferenciací Česka v čase a prostoru.

Šíření minipivovarnické vlny v Evropě

(1990 – 2020)

Pivovarnická mapa Evropy se za posledních třicet let nebývale proměnila. Mapová aplikace podrobně ukazuje, jak se pivovarnická vlna šířila Evropou z tradičních pivovarnických oblastí na “pivní” periferie.

Tým pro oblast Procesy měnící geografii ekonomických aktivit


prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.

garant mapových aplikací v sekci EKONOMIKA

prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.

garant mapových aplikací v sekci EKONOMIKA

RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.

členka redakční rady mapového portálu, editorka mapových aplikací v sekci EKONOMIKA

Autorka aplikace Nezaměstnanost v Česku na úrovni obcí

Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D.

člen redakční rady mapového portálu, koordinátor kartografického týmu

Kartografické zpracování aplikace Nezaměstnanost v Česku na úrovni obcí

Mgr. Jonáš Suchánek

doktorand

Autor aplikace Nativismus a populismus v Česku z pohledu volebních výsledků

Mgr. Josef Laštovička, Ph.D.

post-doc

Kartografické zpracování aplikace Nativismus a populismus v Česku z pohledu volebních výsledků