Nezaměstnanost v Česku

Nezaměstnanost v Česku na úrovni obcí

(2002 – 2020)

Mapová aplikace zobrazuje vývoj míry nezaměstnanosti a jejího prostorového vzorce v Česku na úrovni obcí od roku 2002 do současnosti. Analýzy provedené na úrovni obcí, tedy s využitím více než 6 000 územních jednotek, umožňují detailní pohled na vývoj mikroregionální diferenciace i prostorové dopady globální ekonomické krize. Znázorněny jsou průměrné roční údaje za nezaměstnanost, konkrétně počet uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti, výsledky analýzy lokální prostorové autokorelace s identifikací prostorových shluků a typologie obcí dle vývoje nezaměstnanosti.

Aplikace a její podrobný popis jsou dostupné pouze anglicky.

Autoři aplikace

RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.

autorka aplikace Nezaměstnanost v Česku na úrovni obcí

Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D. 

kartografické zpracování aplikace Nezaměstnanost v Česku na úrovni obcí

Relevantní publikace

Netrdová, P., Blažek, J. (2019): Soaring unemployment in Czechia during the global economic crisis. Journal of Maps, 15(1), 69–76, https://doi.org/10.1080/17445647.2019.1608597