COVID-19 svět

Epidemiologická situace COVID-19 ve světě

(13. 9. 2020)

Mapová aplikace demonstruje situaci infekce COVID-19 v jednotlivých státech světa pomocí vybraných epidemiologických údajů, na jejichž základě je možné komparovat epidemickou situaci mezi jednotlivými zeměmi. V aplikaci je možné sledovat kumulativní údaje od začátku pandemie, rovněž však i denní přírůstky nových reportovaných případů ke dni 13. 9. 2020. Vybrané epidemiologické ukazatele ukazují zejména stav nemocnosti a závažnosti infekce COVID-19 v zemích, v nichž jsou dostupná data pro ECDC.

Vybrané epidemiologické ukazatele byly konstruovány na základě dat z veřejné databáze Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC). Na základě těchto denně aktualizovaných dat byly kalkulovány tyto ukazatele pro nemocnost:

Incidentní případy – počet nových reportovaných případů onemocnění COVID-19 vztahující se k danému datu. Tento ukazatel nabývá absolutních hodnot, a tudíž není vhodný pro komparaci mezi jednotlivými zeměmi.

Kumulativní počet zemřelých – počet všech zemřelých v dané zemi od začátku epidemie v souvislosti s onemocněním COVID-19. Ukazatel není vhodný pro komparaci mezi jednotlivými zeměmi.

Kumulativní incidentní případy – celkový počet reportovaných onemocnění COVID-19 od prvního výskytu v dané zemi. Ukazatel není vhodný pro komparaci mezi jednotlivými zeměmi.

Míra incidence – podíl nových reportovaných případů onemocnění COVID-19 v dané zemi na 100 tisíc obyvatel ke dni 13. 9. 2020. Ukazatel nabízí možnost komparace mezi jednotlivými zeměmi.

Míra úmrtnosti na onemocnění COVID-19 – podíl zemřelých v souvislosti s onemocněním COVID-19 v dané zemi na 100 tisíc obyvatel. Na rozdíl od míry fatality vyjadřuje, jak úmrtnost na onemocnění COVID-19 postihlo celou populaci, nikoliv pouze osoby, kterým bylo onemocnění diagnostikováno. Tento ukazatel je vhodný pro komparaci mezi zeměmi.

Míra fatality (letality) – podíl zemřelých v souvislosti s onemocněním COVID-19 ze všech osob, kterým bylo onemocnění COVID-19 diagnostikováno. Ukazatel se uvádí v relativním vyjádření (tj. v procentech), a je tedy vhodný pro komparaci mezi jednotlivými zeměmi.

Ukazatel intervalové prevalence (v aplikaci pod zkratkou Pr) tj. podíl všech reportovaných případů onemocnění COVID-19 v dané zemi, k určitému datu na 100 tisíc obyvatel dané země. Tento ukazatel nabízí možnost komparace epidemické situace mezi jednotlivými zeměmi.

Autoři aplikace

Mgr. Jan Carlos Sekera

autor aplikace Epidemiologická situace COVID-19 ve světě

Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D.

kartografické zpracování aplikace Epidemiologická situace COVID-19 ve světě