Přítomné obyvatelstvo v obcích

Přítomné obyvatelstvo v Praze a obcích Středočeského kraje

(30. 9. 2015)

Mapová aplikace se zaměřuje na problematiku skutečného obyvatelstva a jeho každodenních proměn v obcích Středočeského kraje a katastrech Prahy. Inovativnost spočívá ve využití lokalizačních dat mobilních telefonů pro různé způsoby zachycení časoprostorových proměn. Znázorněny jsou počty osob přítomných v dvouhodinových intervalech v jednotlivých prostorových jednotkách, poměry mezi osobami přítomnými v různých částech dne a typologie obcí a katastrů. Mapová aplikace nám tedy vlastně ukazuje, které obce a katastry slouží čistě jako rezidenční a které mají navíc pracovní nebo obslužní funkci pro obyvatele své, ale i z širšího okolí.

Mapová aplikace se zaměřuje na přítomné obyvatelstvo v Praze a obcích Středočeského kraje v různých částech dne. Znalosti o využití města během dne jsou důležité například pro městské plánování. To má za úkol nejen vyřešit funkční strukturu města, ale i vhodně naplánovat spoje veřejné dopravy, svoz odpadu a další služby, které musí město zajišťovat. K tomu je ale zapotřebí vědět, jací lidé, kdy a za jakým účelem tento prostor a jeho části využívají, neboli znát jeho časoprostorové proměny. Denní podobu měst, tedy množství lidí vyskytujících se ve městě pouze přes den a vracejících se odpoledne nebo večer zpět do své domovské obce, jsme nedávno uměli zachytit jen pomocí údajů o dojížďce do zaměstnání a škol, které se zjišťují v rámci Sčítání lidí, domů a bytů. Jako vhodná alternativa se v posledních letech začala používat lokalizační data mobilních telefonů. A právě na těchto datech jsou založeny mapy v této mapové aplikaci.

Použitá data zachycují počet osob, které se dne 30. 9. 2015 pohybovaly v daném dvouhodinovém intervalu v příslušném katastru. Pokud se osoba vyskytovala během časového intervalu ve více jednotkách, byla přiřazena do jednotky, kde strávila nejvíce času. Data za obce pak byla získána načtením údajů za příslušné katastry. Zobrazeny jsou údaje za obce Středočeského kraje a katastry Prahy.


Vrstvy

Podíl obyvatelstva v denní dobu vůči nočnímu obyvatelstvu zobrazuje počet přítomných obyvatel v jednotlivých dvouhodinových intervalech v poměru k průměrnému počtu obyvatel v nočních hodinách (viz níž). Údaje jsou v procentech. Po kliknutí na obec v mapě se zobrazí okno, které kromě názvu územní jednotky obsahuje i graf fluktuace obyvatel během dne.

Dále aplikace nabízí čtyři vrstvy shrnující fluktuaci obyvatelstva. Typologie obcí podle denních rytmů obyvatelstva byla vytvořena na základě shlukové analýzy, při níž byly obce rozděleny do 7 typů podle denních rytmů od silně rezidenčního po silně pracovní rytmus. Přesné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé územní jednotky se zobrazí po kliknutí na danou jednotku ve vyskakovacím okně. Obyvatelstvo v pracovní době znázorňuje průměrný počet obyvatel přítomných v pracovní době (8-16 h) na počet obyvatel přítomných v nočních hodinách. Cílem vrstvy je ukázat, jak se mění počet osob v průběhu pracovní části dne. Obyvatelstvo v době obvyklé pro využívání služeb 1 zobrazuje poměr počtu přítomných osob mezi 16 a 20 hodinou k počtu obyvatel přítomných v noci. Obyvatelstvo v době obvyklé pro využívání služeb 2 zobrazuje poměr počtu přítomných osob mezi 16 a 20 hodinou k počtu obyvatel přítomných v pracovní době. Cílem těchto dvou vrstev je ukázat odpolední proměnu obcí oproti pracovní době a také, jak obce plní obslužnou funkci pro své obyvatele. 

Doplňková vrstva noční obyvatelstvo zobrazuje průměrný počet přítomných obyvatel v nočních hodinách (20–6 h). Obce jsou rozděleny do pěti velikostních kategorií. Data jsou znázorněna diagramem. 

Autoři aplikace

Mgr. Pavel Frydrych

autor aplikace Přítomné obyvatelstvo v obcích Středočeského kraje

Mgr. Jan Svoboda

kartografické zpracování aplikace Přítomné obyvatelstvo v obcích Středočeského kraje