COVID-19 v Česku

Pandemie COVID-19 v Česku z geodemografické perspektivy

(září 2020 – březen 2021)

Mapová aplikace zobrazuje regionální rozdíly hodnot vybraných demografických a epidemiologických ukazatelů pandemie COVID-19 v Česku. Aplikace je konstruována na regionální úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP, 206 územních jednotek). Zaměřuje se především na ukazatele věkové struktury osob s potvrzenou nákazou a odpovídající mírou hospitalizace. V aplikaci jsou prezentována aktuální data a také jejich vývoj v půlměsíčních intervalech od začátku září 2020.

Aplikace a její podrobný popis jsou dostupné pouze anglicky.

Autoři aplikace

RNDr. Klára Hulíková, Ph.D.

autorka aplikace Pandemie COVID-19 v Česku z geodemografické perspektivy

RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.

autorka aplikace Pandemie COVID-19 v Česku z geodemografické perspektivy

Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D. 

kartografické zpracování aplikace Pandemie COVID-19 v Česku z geodemografické perspektivy

Relevantní výstupy

Věřejné prezentace výzkumu COVID-19