Screening rakoviny

Účast na screeningu zhoubných novotvarů v Česku

(2009 – 2017)

Mapová aplikace zobrazuje regionální rozdíly v účasti českých žen na screeningu rakoviny prsu a děložního hrdla na úrovni okresů. Přestože screeningy jsou zdarma dostupné všem ženám od roku 2002 (mamografický screening), respektive od roku 2008 (screening rakoviny děložního hrdla), účastní se jich pouze přibližně polovina žen. Hodnoty zobrazené v mapové aplikaci jsou standardizovány (očištěny od vlivu věkové struktury), lze proto míru účasti porovnávat mezi jednotlivými regiony i lety. 

Mapová aplikace zobrazuje účast žen na screeningu zhoubných novotvarů prsu (mamografický screening) a děložního hrdla (cervikální screening). Vzhledem k tomu, že screening zhoubných novotvarů je poskytován v rámci povinného zdravotního pojištění, je teoreticky dostupný všem českým ženám. Zvýšení míry účasti na screeningových programech a tím šance včasného záchytu novotvarů představuje výrazný potenciál pro zlepšení kvality života a zdraví českých žen.  Využívání screeningu je však i navzdory jeho relativní dostupnosti a již poměrně dlouhé tradici velmi nízké (účast se pohybuje v průměru okolo 50 %). V mapové aplikaci jsou zachyceny rozdíly mezi účastí žen na obou typech screeningu v jednotlivých okresech Česka. Pro srovnání je pak aplikace doplněna i o data o účasti žen na preventivní prohlídce gynekologem. 

Data pro mapovou aplikaci poskytla Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Jednalo se o individuální data s uvedením okresu bydliště, roku narození, roku příslušného vyšetření a kódu vyšetření v časovém období od roku 2009 do roku 2017. Dále byla poskytnuta data o počtu pojištěnců VZP v pětiletých věkových skupinách. Celkem tak data pokrývají přibližně polovinu populace českých žen. Na základě těchto dat pak byly vypočteny standardizované (věkově očištěné) míry účasti na jednotlivých vyšetřeních v procentech, a to dle okresu bydliště žen a let (2009-2017). 

Mapová aplikace znázorňuje rozdíly v účasti žen napříč Českem i vývoj účasti v letech. Tyto rozdíly mohou vznikat z různých důvodů. V případě mamografického screeningu se může jednat například o dostupnost jednotlivých center z místa bydliště. V případě cervikálního screeningu je účast přímo spojená s účastní na preventivní prohlídce gynekologem, neboť stěr z děložního hrdla, který se využívá pro včasné odhalení rakovinného bujení, je integrální součástí právě této prohlídky. Pokud je tedy účast na preventivních prohlídkách nízká, bude nízká i účast na cervikálním screeningu. Nicméně konkrétní důvody neúčasti žen i rozdíly mezi okresy jsou zatím převážně neprozkoumané. 

Mapová aplikace obsahuje tři analytické vrstvy (mamografický screening, cervikální screening a gynekologickou prohlídku). V každé vrstvě je možné sledovat vývoj od roku 2009 do roku 2017 pomocí časového posuvníku. Díky funkci překrývání vrstev je možné sledovat změnu mezi rokem 2009 a 2017. Ve vrstvě 2009 lze kliknout na libovolný okres a zobrazit graf vývoje míry účasti v čase ve vybraném okrese. Pro srovnání je v aplikaci také uveden graf s vývojem míry účasti za celé Česko. 

Autoři aplikace

RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.

autorka aplikace Účast na screeningu zhoubných novotvarů v Česku

Mgr. Anna Altová

autorka aplikace Účast na screeningu zhoubných novotvarů v Česku

Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D.

kartografické zpracování aplikace Účast na screeningu zhoubných novotvarů v Česku