Provozovny rychlého občerstvení v Anglii

Provozovny rychlého občerstvení na obyvatele a výskyt nadváhy a obezity u dětí ve věku 10-11 let v Anglii v roce 2017

(2017)

Webová aplikace zkoumá vztah mezi počtem restaurací rychlého občerstvení a prevalencí nadváhy a obezity u dětí. Webová mapa zachycuje tři hlavní jevy: 1) prevalenci nadváhy a obezity u dětí ve věku 10-11 let v letech 2017-2018, 2) počet restaurací rychlého občerstvení na počet obyvatel v roce 2017, 3) spojené vyjádření vztahu počtu restaurací a prevalence nadváhy a obezity.

Aplikace a její podrobný popis jsou dostupné pouze anglicky.

Autoři aplikace

Maika Ohno

autorka aplikace Provozovny rychlého občerstvení v Anglii

Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D. 

kartografické zpracování aplikace Provozovny rychlého občerstvení v Anglii