Fantomová hranice Sudet

Fantomová hranice Sudet

(1991 – 2021)

Cílem mapové aplikace je vyhodnotit souvislost sudetoněmecké hranice se sociálně-prostorovou diferenciací Česka v čase a prostoru. Odsun českých Němců po roce 1945 a následné dosidlování pohraničí jsou v tomto kontextu chápány ve smyslu primárního faktoru, který je dále reprodukován, posilován či oslabován dalšími následnými procesy. Efekt hranice je v aplikaci hodnocen z hlediska tří základních struktur obyvatelstva – demografické, sociální a ekonomické. Data vychází ze čtyř porevolučních Sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991, 2001, 2011 a 2021. Aby bylo možné blíže prozkoumat těsné okolí hranice, je analýza provedena na úrovni obcí.

Aplikace a její podrobný popis jsou dostupné pouze anglicky.

Autoři aplikace

Mgr. Matěj Korčák

author of the Phantom border of Sudetenland application

RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.

author of the Phantom border of Sudetenland application

Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D. 

cartographer of the Phantom border of Sudetenland application

Relevantní publikace

KORČÁK, M., NETRDOVÁ, P. (2022): The historical Sudetenland border and the current socio-spatial differentiation of Czechia: a quantitative look at the long-term impact of institutional changes. Geografie, 127, 4, 365−390. https://doi.org/10.37040/geografie.2022.011