Nová mapová aplikace o Sudetech

Nová mapová aplikace o Sudetech

Představujeme Vám novou mapovou aplikaci věnující se fantomové hranici Sudet autorů Mgr. Matěje Korčáka, doc. RNDr. Pavlíny Netrdové, Ph.D. a Mgr. Lukáše Brůhy, Ph.D. Přestože svůj oficiální status ztratila sudetoněmecká hranice již více než před 70 lety, zůstává problematika jejího efektu na regionální rozdíly dosud živým společenským i akademickým tématem. Proměňuje se síla tohoto efektu v čase? Je fantomová hranice Sudet patrná v celé její délce, nebo jen v některých částech? Liší se síla efektu v závislosti na zvoleném indikátoru? Odpovědi na tyto otázky nabízí kartografická vizualizace dat ze čtyř porevolučních cenzů na obecní úrovni. Vzhledem k úzké provázanosti s již existujícími aplikacemi Nativismus a populismus v Česku z pohledu volebních výsledků a Nezaměstnanost v Česku na úrovni obcí je mapová aplikace zařazena do tematického okruhu “Procesy měnící geografii ekonomických aktivit”.