UNCE na Dnech geografie

Ve dnech 14. – 16. 11. 2022 se na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty UK konal další ročník Dnů geografie, do kterého se zapojil i tým projektu UNCE. Pro účastníky byl připraven program s názvem „Zjisti více o suburbanizaci s využitím mapové aplikace!“, v rámci kterého si mohli vyzkoušet, jak fungují mapové aplikace, které vznikly v rámci projektu a jsou dostupné na mapovém portálu UNCE. Všichni zúčastnění se prakticky seznámili s aplikací věnovanou suburbanizaci v Česku a prověřili své dovednosti ve čtení, analýze a interpretaci digitálních map.

Programu se zúčastnili studenti sekundy z gymnázia v Plzni, se kterými si o suburbanizaci povídala a připravené úlohy v pracovním listu (viz materiály pro školy) řešila dr. Tereza Cimová. Mapová aplikace fungovala i na mobilních telefonech, do řešení se tedy mohli aktivně pustit všichni. Z reakcí studentů víme, že se jim aktivita líbila, a věříme, že jsme je inspirovali a podnítili k zájmu o geografii.