home2

Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace

Tento mapový portál je součástí výzkumu dopadů globalizace na místa a regiony v Česku. Zprostředkovává mapové výstupy zachycující hybné síly a mechanismy nerovnoměrného rozvoje v třech klíčových oblastech: v ekonomickém rozvoji, urbanizaci a v dopadech na zdravotní stav obyvatel, který je základní podmínkou kvality života.

Procesy měnící geografii ekonomických aktivit

Městský prostor a migrace obyvatelstva

Demografické chování a zdravotní stav obyvatelstva 

Naše aplikace

Procesy měnící geografii ekonomických aktivit

Městský prostor a migrace obyvatelstva

Demografické chování a zdravotní stav obyvatelstva 

Náš tým

prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

hlavní řešitelka projektu, editorka mapových aplikací v sekci ZDRAVÍ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

editor mapových aplikací v sekci MĚSTO A MIGRACE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.

editor mapových aplikací v sekci EKONOMIKA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.

koordinátorka a výkonná editorka mapových aplikací

Pavlína Netrdová je koordinátorkou a výkonnou editorkou mapových aplikací projektu. Ve své vědecké i pedagogické práci se zabývá aplikací GIS v sociální geografii, metodami prostorové analýzy a prostorovými aspekty regionálního rozvoje.

Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D.

koordinátor kartografického týmu, kartografické zpracování a layout

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

O projektu

Projekt “Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace: hybné síly a mechanismy jejich vývoje”, probíhající v letech 2018-2023, je podpořen programem Univerzitní výzkumná centra UK UNCE/HUM/018. Cílem projektu je identifikovat klíčové mechanizmy a dopady procesů globalizace na lokální, regionální a národní úrovni v Česku, zejména s ohledem na prohlubující se prostorové nerovnosti.