Ekonomika

Procesy měnící geografii ekonomických aktivit

Zásadním průvodním jevem globalizace je prohlubující se ekonomická nerovnost mezi regiony. To lze dokumentovat v první řadě na produkci a ziskovosti místních firem, oborové specializaci a ekonomické aktivitě obyvatelstva, resp. na množství a charakteru pracovních příležitostí.

Nezaměstnanost v Česku na úrovni obcí od roku 2002

Mapová aplikace zobrazuje vývoj míry nezaměstnanosti a jejího prostorového vzorce v Česku na úrovni obcí od roku 2002 do současnosti.

Nativismus a populismus v Česku z pohledu volebních výsledků

Mapová aplikace se zaměřuje na volební výsledky nativistických populistických stran na úrovni obcí v Česku mezi lety 1992 a 2017.

Informace o autorech aplikací

Vedení sekce “Procesy měnící geografii ekonomických aktivit”

prof. Lorem Ipsum

popis hlavní činnosti v dané sekci

Popis osoby…

Mgr. Lorem Ipsum

popis hlavní činnosti v dané sekci

Popis osoby…

Autori aplikací

prof. Lorem Ipsum

popis hlavní činnosti v dané sekci

Popis osoby…

Mgr. Lorem Ipsum

popis hlavní činnosti v dané sekci

Popis osoby…

RNDr. Lorem Ipsum

popis hlavní činnosti v dané sekci

Popis osoby…

Mgr. Lorem Ipsum

popis hlavní činnosti v dané sekci

Popis osoby…

Mgr. Lorem Ipsum

popis hlavní činnosti v dané sekci

Popis osoby…

Kartografové

prof. Lorem Ipsum

popis hlavní činnosti v dané sekci

Popis osoby…

Mgr. Lorem Ipsum

popis hlavní činnosti v dané sekci

Popis osoby…

RNDr. Lorem Ipsum

popis hlavní činnosti v dané sekci

Popis osoby…

Mgr. Lorem Ipsum

popis hlavní činnosti v dané sekci

Popis osoby…

Mgr. Lorem Ipsum

popis hlavní činnosti v dané sekci

Popis osoby…