EKONOMIKA

Procesy měnící geografii ekonomických aktivit

Zásadním průvodním jevem globalizace je prohlubující se ekonomická nerovnost mezi regiony. To lze dokumentovat v první řadě na produkci a ziskovosti místních firem, oborové specializaci a ekonomické aktivitě obyvatelstva, resp. na množství a charakteru pracovních příležitostí.

Nezaměstnanost v Česku na úrovni obcí od roku 2002

Mapová aplikace zobrazuje vývoj míry nezaměstnanosti a jejího prostorového vzorce v Česku na úrovni obcí od roku 2002 do současnosti. Použita jsou data o registrovaném počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání1 publikovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Tato data jsou dostupná v měsíční řadě od ledna 2002 do prosince 2011 a dále od března 2014. Vzhledem ke změně v metodice ukazatele registrované nezaměstnanosti2 a s ohledem na možnost vývojového srovnání je počet všech evidovaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání s trvalým pobytem v obci (jedná se o uchazeče ve věku 15-64 let) vztažen k počtu trvale bydlících osob v obci ve věku 15-64 let.

Nativismus a populismus v Česku z pohledu volebních výsledků

Mapová aplikace se zaměřuje na volební výsledky nativistických populistických stran na úrovni obcí v Česku mezi lety 1992 a 2017. Za srozumitelnou definici nativismu lze považovat tu, která se běžně objevuje v oblasti studia antropologie, viz Teeuwen (2013, s. 58): „nativismus je spojen s hnutími, která usilují o zachování, obnovení nebo rekonstrukci vybraných aspektů nativní (domácí) kultury v reakci na vnímanou vnější hrozbu“ V rámci stranické ideologie nativisté využívají populistické prvky a prezentují se jako určití „přední představitelé kolektivní identity“. Mapová aplikace zahrnuje postupně výsledky SPR, DSSS, Úsvit a SPD a ukazuje jejich prostorové autokorelace.